mobilna protetika
 
Manjkajoče zobe lahko nadomeščamo tudi s snemnimi protezami, ki so lahko totalne ali delne, odvisno od števila manjkajočih zob. Totalne snemne proteze so izdelane iz akrilata, zobje so individualizirani. Uporaljamo najbolj kvalitetne zobe za proteze VITA PHISIODENS, ki so narejeni iz petih slojev akrilata in izgledajo zelo naravno. Delne snemne proteze se izdelujejo iz akrilata in wirona. Wiron je vrsta kovine iz katere se izdeluje ogrodje delne proteze. Delne proteze iz Wirona so trdne, stabilne in udobne za nošenje.
 
 
Proteza na implatantih (all on 4, all on 6)
 
Odvisno od stanja čeljustne kosti se lahko snemna proteza utrdi tudi z implatanti, tako proteza postane stabilnejša in tanjša (zmanjšuje se debelina akrilata).
 
Število implatantov je odvisno od trenutnega stanja čeljustne kosti pacienta, kakor tudi od njegovih želja. Lahko se vgradi 4 - 6 implatantov.
 
 
Kombinirana dela
 
V kolikor je v čeljusti še določeno število zob in je njihov razpored ugoden, se lahko ti zobje uporabijo kot pritrdilni členi za kombinirano delo. Na te zobe se postavi fiksne keramične kronice z atečmeni, ki držijo snemni del proteze. Če je pozicija teh preostalih zob neugodna, se lahko naredijo teleskopske kronice. V tem primeru se na preparirane zobe postavijo primarne kronice, ki vstopajo v snemni protezi v sekundarne kronice. S tem se izboljša stabilnost snemne proteze.
 
Trajanje terapije za totalno protezo in kombinirano delo je 3 - 6 obiskov, za proteze na implatantih pa 4 - 6 obiskov.