mobilna protetika
 
Nedostatak zubi može se riješiti i mobilnim protezama koje mogu biti totalne ili djelomične, ovisno o količini nedostajućih zuba. Totalne mobilne proteze su izrađene od akrilata, a zubi su individualizirani. Koristimo najbolju kvalitetu zubi za protezu koji su napravljeni od pet slojeva akrilata VITA PHISIODENS i koji izgledaju jako prirodno. Djelomične mobilne proteze se izrađuju od akrilata ili wirona. Wiron je vrsta metala od koje se izrađuje skelet djelomične proteze. Djelomične proteze od wirona su čvrste, stabilne i ugodne za nošenje.
 
 
Proteze na implantatima (all on 4, all on 6)
 
Ovisno o stanju kosti, mobilne proteze se mogu učvrstiti i sa implantatima, tada proteza postaje stabilnija i reduciranija (smanjuje se veličina akrilata).
 
Broj implantata ovisi o zatečenom stanju kosti i željama pacijenta. Može se ugraditi 4 - 6 implantata.
 
 
Kombinirani radovi
 
Ukoliko u čeljusti postoji određeni broj preostalih zuba i raspored im je povoljan, mogu se iskoristiti kao attachment za wiron protezu (kombinirani rad). Na te se zube postave fiksne keramičke krunice koje imaju attachmente (zglobne veze) koji drže mobilnu protezu. Ako je pozicija preostalih zuba nepovoljnija mogu se napraviti teleskopske krunice. Tada se na preparirane zube postavljaju primarne krunice koje ulaze u sekundarne krunice u samoj protezi. Time se poboljšava stabilnost mobilne proteze.
 
Trajanje terapije za totalnu  protezu i kombinirani rad je 3 - 6 posjeta a za proteze na implantatima  4 - 6 posjeta.