endodoncija
 
Endodontski postupci na zubima obuhvaćaju zahvate na području korijenskih kanala unutar zuba. Unutar zuba je pulpna komorica sa korijenskim kanalima. Pulpa se sastoji od živca, krvnih žila i veziva. Ukoliko je došlo do opsežnog karijesa, dubokih puknuća zuba, infekcija unutar kosti, vanjskih podražaja; postoji mogućnost upale pulpe tj. pulpitisa (upala živca). Simptomi pulpitisa su jaka bol (posebno po noći, bez podražaja), bol kod žvakanja, bol na promjenu temperature (toplo, hladno), oteklina i pojava gnojne fistule.
 
Da li se zub mora podvrgnuti endodontskom zahvatu, provjerava se pregledom u ustima, rvg snimkom, testom pojave boli na hladni podražaj i testom eliminacije boli sa anestezijom.
 
Endodontska terapija započinje čišćenjem karijesa, odstranjivanjem inficiranog pulpnog tkiva te čišćenjem i širenjem korijenskih kanala. Nakon što se bol smirila, korijenski kanali se pune trajno biokompatibilnim materijalom kako bi se spriječio ponovni dotok bakterija. Defekt na kruni zuba se zatvara ispunom ili keramičkim nadomjestkom kako bi se spriječilo daljnje pucanje zuba.