Garancija se odnosi na usluge obavljene u ordinaciji dentalne medicine Abbazia Dental.
 
Dajemo dugogodišnju garanciju na sve stomatološke radove koji ostaju u ustima.
 
Uvjet garancije je da pacijent dolazi na redovite kontrolne preglede te čiščenje zubnih naslaga u rokovima koje je definirao doktor dentalne medicine, minimalno 2 puta godišnje.
 
Garancija pokriva tehnički dio nadomjestka, a ne biološki dio - zdravstveno stanje zuba, mekih tkiva i kosti.
 
Garancija ne vrijedi ukoliko je pacijent obavio neki drugi stomatološki zahvat u drugoj ordinaciji, a bez prethodne konzultacije sa nama.
 
Pacijent je dužan obratiti nam se odmah nakon što je uočio da je nastao problem.
 
Opće zdravstveno stanje pacijenta (dijebetes, osteoporoza, terapija zračenjem kemoterapija,epilepsija…) može utjecati na određene tretmane i za to ordinacija dentalne medicine i doktor dentalne medicine ne mogu biti odgovorni.
 
Garancija se NE odnosi na privremene krunice i mostove kao i mobilne privremene proteze.
 
Garancija nije važeća ukoliko nastanu oštećenja zbog okolnosti i događaja na koje ordinacija dentalne medicine Abbazia Dental nije mogla utjecati (pad, udarac, nesreća...).
 
 
Trajanje garancije:
 
Kompozitni ispun 2 godine
Potpuna keramička kruna 4 godine
Metal keramička kruna 4 godine
Cirkon keramička kruna 4 godine
Implantat 5 godina
Wironit proteza (attachment) 2 godine
Totalna proteza 1 godina